MECOMS: rozwiązanie dla energetyki na bazie technologii Microsoft wkracza na polski rynek

MECOMS™, uznany system firmy Ferranti, zapewniający kompleksowe wsparcie dla firm z sektora energetycznego i tzw. „utilities” wkrótce pojawi się na polskim rynku. Rozwiązanie zbudowane jest na bazie technologii Microsoft, w szczególności Microsoft Dynamics AX™ i SQL i jest w pełni zintegrowanym produktem o strukturze modułowej, który ma krytyczne znaczenie dla biznesu firm energetycznych. Za polską lokalizację systemu i dostosowanie go do obowiązujących regulacji odpowiada firma Sygnity, partner Microsoft i Ferranti.

Istotnymi czynnikami, wpływającymi na zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania informatyczne na rynku energetyki i mediów (takich jak gaz, woda, ciepło – utilities) w Polsce, są zmiany regulacji i uwolnienie rynku oraz konsolidacje przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia są też aktualne trendy w obszarze IT, takie jak Big Data, cloud, czy mobile, które w sposób naturalny wyznaczają kierunki inwestycji teleinformatycznych. Stwarza to trudne, ale bardzo ciekawe wyzwania dla systemów informatycznych w tym sektorze i samych firm energetycznych, które muszą nie tylko sprostać nowym wymaganiom, ale także budować w ten sposób swoją przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W te potrzeby branży doskonale wpisuje się system MECOMS™, który został zaprojektowany i zbudowany w warunkach uwalnianego rynku energetyki i utilities w Europie Zachodniej w trakcie jego przekształceń.

MECOMS™ umożliwia dowolnej wielkości firmom energetycznym i dostawcom mediów ujednolicenie procesów biznesowych zarówno w obszarze rynków regulowanych, jak i uwolnionych. Przyjęty przez Ferranti model procesów odwzorowuje działanie praktycznie każdej firmy energetycznej czy dostawcy mediów – od licznika do płatności (meter to cash), niezależnie od wprowadzonej struktury organizacyjnej czy wdrożenia systemu ERP.

Rozwiązanie, oparte na Microsoft Dynamics AX™ i wydajnej bazie danych SQL, gromadzi wszystkie informacje dotyczące pomiarów, klientów i infrastruktury sieciowej w centralnej bazie, korzystając z ujednoliconego modelu danych przedsiębiorstwa energetycznego lub dostawcy mediów. Obsługuje trzy podstawowe obszary działalności firmy energetycznej: pomiary, rozliczenia oraz zarządzanie majątkiem i brygadami technicznymi. MECOMS™ jest jednolitym, zintegrowanym i modułowym rozwiązaniem branżowym, które po dostosowaniu do polskich regulacji i wymagań rynkowych przez lokalnego partnera – Sygnity, pozwoli odpowiedzieć na potrzeby zarówno sprzedawców, jak i dostawców mediów dla rynku B2B oraz B2C: elektryczności, gazu, wody, ciepła i chłodu, a także scenariuszy Dual Fuel i Multi-Utility.

„Po latach doświadczeń w tworzeniu rozwiązań dla sektora energetycznego i mediów, w obliczu deregulacji tego rynku w Europie, w 2005 roku podjęliśmy decyzję o strategicznej współpracy z Microsoft i zbudowaliśmy nowe rozwiązanie w oparciu o Microsoft Dynamics AX™. Zadecydowały o tym przede wszystkim model współpracy partnerskiej z Microsoft oraz same cechy platformy AX i SQL, przede wszystkim ich elastyczność i wydajność. System MECOMS™ jest dla Microsoft Dynamics AX™ referencyjnym punktem odniesienia przy testach wydajnościowych, ponieważ wszechstronnie i intensywnie wykorzystuje tę platformę. Zbudowaliśmy rozwiązanie zwiększające automatyzację oraz obniżające koszt obsługi odbiorców przy zachowaniu najwyższej jakości. Potwierdzają to analitycy oraz zadowoleni klienci” – mówi Johan Vandekerckhove, Dyrektor ds. Rozwiązań w Ferranti.

Platforma została bardzo dobrze przyjęta przez rynek – może pochwalić się ponad 60 istotnymi referencjami oraz instalacjami obsługującymi od kilku do kilkunastu milionów odbiorców. Jest to również rozwiązanie rekomendowane przez firmy analityczne, takie jak IDC, Gartner, Ovum czy Fivepoint, jako integrujące obszary CIS (Customer Information Systems) i MDM (Meter Data Management).

„Microsoft konsekwentnie realizuje strategię budowy zaawansowanych rozwiązań branżowych we współpracy z partnerami, opierając się na Microsoft Enterprise Framework (MEF). Szukamy rozwiązań ekosystemowych, które są najbardziej innowacyjne i przy tym bardzo konkurencyjne cenowo dla naszych klientów. W projektach tych wspieramy partnerów zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, jak ma to miejsce w przypadku współpracy z Sygnity nad dostosowaniem MECOMS do warunków polskiego rynku i regulacji” – mówi Dariusz Piotrowski, Dyrektor działu Enterprise w polskim oddziale Microsoft. „Globalne sukcesy takich rozwiązań jak system MECOMS™ potwierdzają jedocześnie, że oferowane przez nas technologie zdają egzamin nawet w najbardziej wymagającym środowisku i systemach o krytycznym dla biznesu znaczeniu” – dodaje.

Funkcjonalność rozwiązania rozmieszczona jest wokół pięciu domen biznesowych, podzielonych na moduły. Powiązane są one ze sobą poprzez Architekturę EUCA (Energy and Utilities Community Architecture) – model danych stworzony specjalnie dla energetyki. Modularna budowa systemu MECOMS™ umożliwia zakup i wdrożenie modułów systemu wybranych zgodnie z potrzebami konkretnego klienta. Podstawowa funkcjonalność zarządzania przedsiębiorstwem i obsługi standardowych procesów (np. fakturowania) odbywa się z wykorzystaniem modułów warstwy Microsoft Dynamics AX™.

„Struktura warstwowa wprowadzona przez Microsoft Dynamics AX™ pozwoliła firmie Ferranti na stworzenie elastycznego rozwiązania, zapewnia łatwe jego uaktualnianie i rozbudowę przy zachowaniu spójności. Jedna z tych warstw jest wykorzystywana do tworzenia lokalnej wersji systemu, inna pozwala klientowi dostosować system do większości zmian na rynku poprzez samodzielną konfigurację. Ponadto poprzez mechanizmy Dynamics AX™ niezwykle łatwa staje się integracja z aplikacjami dziedzinowymi w obszarach ERP, EAM, SCM, GIS czy CRM takim jak np. Microsoft Dynamics CRM™. Ponadto możliwości systemu w obszarze obsługi procesów handlowych, kampanii marketingowych czy współpracy z mediami społecznościowymi mogą zostać istotnie wzbogacone przez Microsoft Dynamics CRM™” – wyjaśnia Michał Kaczurba odpowiedzialny za rozwiązania dla sektora energetyki i przemysłu w polskim oddziale Microsoft.

W efekcie deregulacji rynku energetycznego również polskie firmy energetyczne zmuszone są modernizować swoją działalność i dostosowywać ją do nowych realiów biznesowych. Dostosowany do polskich warunków i regulacji system MECOMS™ będzie dla nich elastycznym i atrakcyjnym kosztowo rozwiązaniem. Dostrzegając potencjał tego rynku, Sygnity – jeden z czołowych dostawców rozwiązań informatycznych na polskim rynku, parter Microsoft i Ferranti, wkrótce zaoferuje polską warstwę lokalizacyjną systemu, w pełni dostosowaną do obowiązujących regulacji i lokalnych wymagań.

 „Bazując na wysokiej pozycji produktu w raporcie Gartnera, bardzo dobrych doświadczeniach klientów wykorzystujących MECOMS™ w krajach europejskich i  po szczegółowej i dogłębnej analizie, podjęliśmy strategiczną decyzję o tym, że rozwiązania klasy CIS i MDM dla klientów klasy Enterprise będziemy rozwijać w oparciu o MECOMS™, we współpracy z firmami Ferranti i Microsoft. Podczas dokonywania wyboru braliśmy pod uwagę czynniki takie jak m.in. kompleksowość rozwiązania, łatwość procesu migracji danych z innych, starych systemów używanych przez klientów, w tym systemów starszej generacji produkcji Sygnity, przejrzystość procesu lokalizacji i dostosowania do polskich przepisów, elastyczność w dopasowaniu do potrzeb klienta podczas wdrożenia oraz koszty utrzymania i rozwoju. Architektura systemu oparta na Microsoft Dynamics AX™ daje przewagę w każdym z powyższych aspektów. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe wieloletnie doświadczanie w obszarze systemów pomiarowych i billingowych oraz doskonałą znajomość polskiego sektora energetyki i dostawców mediów uważam, że jest to najlepsze dostępne rozwiązanie dla naszych obecnych i przyszłych klientów” – mówi Jarosław Zarychta, Dyrektor Rozwoju Biznesu w sektorze Utilities z Sygnity.