Edycje Windows Server 2012

Datacenter - wysoce zwirtualizowane środowiska chmur prywatnych i hybrydowych. Pełna funkcjonalność systemu Windows. Server z nieograniczoną liczbą wystąpień wirtualnych.

Standard - środowiska niezwirtualizowane lub o niskiej gęstości wirtualizacji. Pełna funkcjonalność systemu Windows Server z dwoma wystąpieniami wirtualnymi.

Essentials - środowiska małych firm. Prostszy interfejs, wstępnie skonfigurowane połączenia z usługami opartymi na chmurze, brak praw do wirtualizacji. Ograniczenie do 25 kont użytkowników.

Foundation - ekonomiczny serwer ogólnego przeznaczenia. Funkcjonalność serwera ogólnego przeznaczenia bez praw do wirtualizacji. Ograniczenie do 15 kont użytkowników.