Usługi Office 365 teraz w nowych planach dla MŚP

Ponad połowa (54 proc.) pracowników polskich MŚP korzysta z nowych technologii w celu uzyskania dostępu do informacji służbowych spoza biura – pokazują badania „Nowoczesne IT w MŚP”. Najczęściej są to laptopy (73 proc.) i smartfony (58 proc.). Jest to trend globalny – potwierdzają go zarówno badania Ipsos MORI dla Microsoft, jak i raport The Boston Consulting Group. Odpowiadając na tę transformację w sposobie pracy w biznesie MŚP, Microsoft wprowadza nowe plany Office 365 dostosowane do potrzeb firm z tego segmentu.

Niezależnie od rozmiaru i profilu działalności organizacji upowszechnia się potrzeba korzystania z nowoczesnych technologii i mobilnych urządzeń w pracy. Globalną perspektywę tego trendu ilustruje infografika.

Również polskie MŚP zgodnie potwierdzają rosnące znaczenie i korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii. Niemal trzy czwarte respondentów tegorocznego badania Ipsos MORI dla Microsoft przyznało, że mobilne urządzenia i usługi pozytywnie wpływają na efektywność pracy. 64 proc. uważa wręcz nowoczesne technologie informatyczne (w tym mobilne) za kluczowe dla sukcesu firmy. Raport BCG „Technologiczne silniki wzrostu sektora MŚP” pokazał, że polskie technologiczne „gepardy”, czyli firmy sięgające po pełne portfolio dostępnych dziś usług i narzędzi technologicznych, jak chmura czy dedykowane aplikacje, osiągają o niemal 21 p.p. wyższe przychody i tworzą o 9 p.p. więcej miejsc pracy niż ich najmniej zaawansowani w wykorzystaniu nowych technologii konkurenci. „Gepardy” sięgają po technologię, aby zapewniać satysfakcję klienta, poprawiać rentowność, utrzymywać niższe koszty, a nawet konkurować z dużymi przedsiębiorstwami.

Z myślą o zmieniających się realiach pracy i co za tym idzie potrzebach MŚP oraz na bazie faktycznych opinii klientów zostały opracowane nowe plany Office 365 dla MŚP. Pierwotnie ogłoszone podczas Microsoft Worldwide Partner Conference 2014, od października są dostępne dla klientów. Oferują większą elastyczność i dopasowanie do potrzeb poszczególnych pracowników – część stanowisk wymaga jedynie mobilnego dostępu do wybranych usług, podczas gdy np. zespół księgowy potrzebuje pracować z pełnym pakietem aplikacji Office. Nowe plany Office 365 adresują rozmaite potrzeby małych i średnich firm, zarówno tych jednoosobowych czy kilkuosobowych, jak i zatrudniających 250 pracowników, z których nie wszyscy potrzebują jednakowego dostępu do technologii.

  • Office 365 Business – zestaw aplikacji pakietu Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Publisher) z 1TB przestrzeni na OneDrive dla Firm;
  • Office 365 Business Essentials – kluczowe usługi w chmurze potrzebne do prowadzenia biznesu, obejmujące m.in. profesjonalną pocztę elektroniczną, kalendarz, komunikator i spotkania online, wideokonferencje, przestrzeń w chmurze, współdzielenie plików, itp.;
  • Office 365 Business Premium – połączenie korzyści płynących z planów Office 365 Business i Business Essentials.


Nowe plany oferują dostęp do dodatkowych usług jak Yammer, który pomaga usprawnić komunikację i wymianę wiedzy pomiędzy współpracownikami oraz zwiększyć efektywność zespołów.

Dodatkowe informacje: http://blogs.microsoft.com/blog/2014/10/02/new-office-365-plans-small-mid-sized-businesses-available-today/