SQL Server 2014: więcej możliwości i niższe koszty dzięki technologii In-Memory

Microsoft ogłasza dostępność w Polsce kolejnej wersji najpopularniejszego na świecie oprogramowania do obsługi baz danych – SQL Server 2014. Najnowsza wersja bazy danych działa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanej technologii przetwarzania w pamięci (technologia OLTP In-Memory), współdziałaniu z chmurą publiczną oraz mechanizmom disaster recovery Microsoft Azure. Co więcej, SQL Server 2014 oferuje najszerszy zestaw funkcji In-Memory spośród wszystkich czołowych dostawców rozwiązań dla przedsiębiorstw, bez dodatkowych opłat.

SQL Server to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do obsługi baz danych, a zarazem fundament strategii Microsoft w zakresie tego typu platform.  Dzięki wersji SQL Server 2014 oprogramowanie to umocni swoją pozycję środowiska baz danych o znaczeniu krytycznym dla przedsiębiorstw.  

Wraz z globalną premierą SQL Server Microsoft ogłosił również wyniki nowego badania przeprowadzonego przez IDC. Okazuje się, że firmy, które wykazują się wszechstronnym podejściem do danych, uzyskują wyższy o 60% zwrot z inwestycji w swoje zasoby. Stanowi to w skali światowej potencjał biznesowy na poziomie 1,6 biliona USD, a w samej Polsce – 12 miliardów USD. 

„Rozpoczęła się epoka inteligentnego otoczenia, a Microsoft oferuje platformę, dzięki której każda firma może rozwinąć kulturę obsługi danych i zapewnić dostęp do informacji wszystkim pracownikom” — powiedział Satya Nadella, CEO Microsoft w związku z ogłoszeniem dostępności SQL Server 2014.

Nowe funkcje oprogramowania SQL Server 2014 to m.in.:

• Przetwarzanie transakcji online (OLTP) In-Memory. Technologia ta zapewnia średnio 10, a nawet 30-krotny wzrost wydajności przetwarzania transakcji bazodanowych. Firma Microsoft obniżyła koszt posiadania technologii In-Memory, wprowadzając tę funkcję do rozwiązania SQL Server 2014 bez dodatkowych opłat.

• Indeks kolumnowy In-Memory (DW):  Indeks kolumnowy In-Memory został po raz pierwszy wprowadzony w programie SQL Server 2012. Obecnie umożliwia aktualizowanie danych oraz odczyt i zapis w hurtowni danych, jednocześnie zapewniając bardzo szybką obsługę kwerend i wyższy współczynnik kompresji.

• Nowe scenariusze hybrydowe dla platformy Microsoft Azure, w tym uproszczone tworzenie kopii zapasowych na platformie Microsoft Azure oraz możliwość skonfigurowania maszyny wirtualnej Microsoft Azure jako zapasowego, zawsze włączonego systemu, ułatwiają szybkie i ekonomiczne odtwarzanie danych po awarii. Nowo wprowadzone narzędzie umożliwia także tworzenie w środowisku Microsoft Azure szyfrowanych i skompresowanych kopii zapasowych danych z poprzednich wersji programu SQL Server

• Program SQL Server 2014 jest również dostępny w postaci maszyny wirtualnej Microsoft Azure, dzięki czemu klienci mogą wdrożyć technologię In-Memory w chmurze w ciągu kilku minut.

„Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel i zastosowaliśmy rozwiązania In-Memory bezpośrednio w oprogramowaniu SQL Server. Pierwsza wersja produktu SQL Server z wbudowanymi funkcjami In-Memory zadebiutowała w 2010 r., a w roku 2012 wprowadziliśmy technologię transakcji OLTP in-memory. Wszystkie te elementy zostały znacznie ulepszone i obecnie są ważną częścią oprogramowania SQL Server 2014” – powiedział Marek Zamłyński, dyrektor działu Server&Tools w polskim oddziale Microsoft.

Nowe możliwości SQL Server 2014 stanowią znaczące uzupełnienie platformy chmurowej Microsoft. Obecnie firma oferuje najbardziej kompletną hybrydową platformę danych, która obejmuje chmurę i środowisko lokalne, zapewniając klientom swobodę wdrażania technologii.

Microsoft informuje również o ogólnym udostępnieniu rozwiązania w 100% zgodnego z biblioteką Apache Hadoop — usługi Microsoft Azure HDInsight z obsługą platformy Hadoop w wersji 2.2. Usługa Microsoft Azure HDInsight w pełni wykorzystuje możliwości najnowszej platformy Hadoop 2.2, takie jak funkcje YARN i Stinger Phase 2 (pozwala to uzyskać nawet 40-krotnie wyższą wydajność i kompresję danych na poziomie 80%).