SmartMedia wdrożyła oprogramowanie STOCK i wspomogła inwentaryzację w spółce PKP PLK

Firma informatyczna SmartMedia wygrała postępowanie przetargowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wdrożenie systemu do zarządzania majątkiem trwałym wraz z usługą doradztwa i asysty podczas inwentaryzacji. SmartMedia przeszkoliła również 120 pracowników PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. Podstawową usługą świadczoną przez PKP PLK jest udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim i towarowym, a także m.in. modernizacja linii, opracowywanie rozkładów jazdy, prowadzenie ruchu pociągów.

[…]Firma SmartMedia Sp. o.o. dostarczyła 80 kolektorów danych, 72 000 wydrukowanych etykiet oraz system do przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych – STOCK, z licencją na 100 000 składników majątku. – informuje przedstawiciel Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W  dalszym etapie projektu SmartMedia zainstalowała oprogramowanie STOCK zintegrowane z SAP, wraz z importem składników majątku, użytkowników i komisji spisowych, a następnie przeszkoliła 120 użytkowników. Następnie, w drugim etapie, dla tej licznej grupy osób świadczyła usługę wsparcia merytorycznego podczas spisu z natury, który wykonywały one przez kilka tygodni, w ramach 30 prowadzonych równolegle projektów inwentaryzacyjnych.

- Był to projekt nietypowy pod wieloma względami - mówi Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu SmartMedia - Rekordowo duża była grupa osób, które przeszkoliliśmy z obsługi oprogramowania oraz przygotowywaliśmy do inwentaryzacji – było to aż 120 użytkowników programu STOCK, z którymi następnie nasi pracownicy prowadzili aż 30 jednoczesnych projektów inwentaryzacyjnych. Rekordowa w naszej historii jest także liczba użytkowników w jednej organizacji, dla których założyliśmy konta w STOCK - w przypadku PKP PLK jest to aż 650 użytkowników systemu.–

SmartMedia (www.SmartMedia.com.pl) działa od 1999 r. i jest jedną z wiodących firm na polskim rynku specjalistycznego oprogramowania do zarządzania majątkiem (STOCK) i należnościami (SmartReactor). W swojej ofercie firma posiada również elektroniczny dziennik lekcyjny Dziennikus.pl.