Rejestracja Magazyn-IT

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2012 roku sprawy postanawia zarejestrować MAGAZYN-IT i wpisać go do rejestru dzienników i czasopism. Tym samym ustalamy datę swoich narodzin na ten właśnie dzień.

Robimy to dla Was i dla nas, nie dla fokusowych grup, bo chcemy być możliwie szczerzy w swoich jakże subiektywnych ocenach podczas pisania. Nie mamy surowych założeń, nikt nami nie steruje, chcemy być wolni, choć w tej jednej chwili tworzenia.