PMI Poland oddział Śląski zaprasza na seminarium

"Wdrażanie metod zarządzania projektami - Jak zadbać o interesariuszy i... zdrowy rozsądek?"
Seminarium odbędzie się dnia 17.04.2014, tym razem w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach w godzinach 17.30 - 19.00.

Wystąpienie podsumowuje doświadczenia organizacji z różnych miejsc świata, które z różnym skutkiem podjęły się wyzwania w postaci wdrożenia nowych metod zarządzania projektami. Wyłaniają się z nich zarówno skuteczne praktyki prowadzące do sukcesu, jak i anty-wzorce od pierwszych chwil gwarantujące porażkę. Większość z tych drugich pokazuje, w jaki sposób nawet najlepszy szewc zaczyna bez butów chodzić...

Prelegent: Grzegorz Szałajko
 
Więcej informacji o seminarium oraz prelegencie znajdą Państwo na stronie Śląskiego Oddziału PMI