Pierwszy bootcamp Data Science w Polsce

6 marca 2017 r. startuje pierwszy w Polsce bootcamp z zakresu Data Science, który pozwoli 24 uczestnikom zdobyć kompetencje w obszarze analizy i przetwarzania dużych danych (Big Data). Organizatorem bootcampu (Kodołamacz.pl)jest firma Sages, która od 2008 r kształci kadry IT w Polsce poprzez szkolenia, konsultacje i warsztaty. Oprócz tematyki Data Science w lutym i marcu 2017 zrealizowane zostaną też bootcampy kształcące przyszłych programistów Java i programistów front-endu (interfejsu użytkownika aplikacji webowych).

Czym jest bootcamp? Bootcamp to bardzo intensywny, kilkutygodniowy kurs, który pozwala w krótkim czasie zdobyć wysokie kompetencje w poszukiwanych na rynku zawodach. Tę formę kształcenia spopularyzowały pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcia w Stanach Zjednoczonych, w szczególności Dev Bootcamp w San Francisco i General Assembly w Nowym Jorku. Uczestnicy bootcampu uczą się pracując przynajmniej 8 godzin dziennie pod nadzorem mentora, rozwiązując praktyczne problemy, które pojawiają się w firmach. Absolwenci bootcampów mają zdecydowaną przewagę na rynku pracy, posiadając dokładnie te kompetencje, które poszukiwane są przez pracodawców. Od 2012 roku liczba osób, która zdobyła w ten sposób nową, wysoko płatną pracę rośnie wykładniczo i szacuje się, że w roku bieżącym bootcampy w Stanach Zjednoczonych ukończy ponad 20 tysięcy uczestników.

Data Science to termin obejmujący szeroki zakres zagadnień z obszaru analizy i przetwarzania danych. Osoby, które pełnią rolę Data Scientist w firmach łączą kompetencje z obszaru statystyki, analizy danych i programowania, aby na podstawie istotnych dla przedsiębiorstwa danych wyciągać wnioski, które mają dla tych firm potencjalnie dużą wartość biznesową. Zapotrzebowanie na pracowników z takimi kompetencjami jest bardzo duże, a osób gotowych do podjęcia pracy stosunkowo niewiele. Zarobki Data Scientists w Polsce często przekraczają kwoty 200 tys. zł rocznie, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych są to kwoty nawet rzędu 200 tys. dolarów2. Przedsięwzięcia typu bootcamp Data Science pozwalają szybko uzupełnić brakujące kompetencje osobom, które do tej pory pełniły role programistów, czy analityków w firmach, a także absolwentom kierunków informatycznych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w przetwarzaniu danych w kontekście biznesowym.

Więcej na: http://kodolamacz.pl